Platforma dla IoT

Ofertę UniCloud znamy już od dłuższego czasu, więc kiedy zaczęliśmy się zastanawiać nad wyborem infrastruktury do hostowania prototypu naszego serwisu Signomix, UniCloud był jednym z naturalnych kandydatów.
W fazie uruchomienia systemu rozważaliśmy lub sprawdzaliśmy też inne oferty, jak np. AWS, Digital Ocean, nazwa.pl lub Oktawave.

Tego typu wybór nie jest prosty i oczywisty, gdyż każda z platform ma swoje mocne i słabe strony. Dla nas najważniejsza była elastyczność rozwiązania i minimalizacja ryzyk technologicznych i finansowych.


Na projekt składają się:

•    Serwer NGINX – reverse proxy pełniące jednocześnie rolę API Gateway w architekturze mikroserwisowej.
•    Signomix – zbudowany w języku Java zestaw serwisów, umożliwiających zarządzanie urządzeniami IoT oraz gromadzenie i analizę przesyłanych przez nie danych.
•    Data Storage Container – gotowy do użycia kontener Jelastic do zarządzania przestrzenią dyskową na potrzeby operacyjnej bazy danych oraz do przechowywania kopii zapasowych.


UniCloud wybraliśmy ponieważ:

•    Dzięki płatności w modelu pre-paid nie musimy obawiać się przekroczenia zakładanego budżetu nawet w przypadku udanego ataku na infrastrukturę lub aplikację.
•    Możemy łatwo skonfigurować reguły skalowania infrastruktury naszego serwisu, dostosowując je do zmieniających się warunków biznesowych.
•    Szybkie klonowanie środowiska pozwala na testowanie kolejnych wersji systemu, ich równolegle utrzymywanie i ponoszenie kosztów jedynie za czas faktycznego użycia.
•    Obsługa kontenerów Dockerowych zmniejsza nam koszty procedur instalacji nowych wersji systemu. Jednocześnie daje to nam dostęp do dużej bazy gotowych komponentów, w razie decyzji o rozbudowie architektury serwisu.
•    Platforma UniCloud jest znacznie łatwiejsza do opanowania niż powszechniej znane rozwiązania konkurencyjne – użytkownik może zacząć z niej produktywnie korzystać bez wcześniejszych długotrwałych szkoleń.
•    Proaktywne podejście działu wsparcia pozwala nam zakładać szybkie rozwiązanie problemów, gdyby jakieś się pojawiły.


Nasza opinia

W przypadku projektów startupowych, takich jak Signomix, niezwykle istotna przy wyborze platformy hostingowej jest relacja ceny do oferowanych, specyficznych dla danego projektu funkcjonalności. Możliwość rozpoczęcia pracy przy zaangażowaniu minimalnych środków nie powinna jednocześnie ograniczać potencjału rozwoju.

UniCloud daje nam poczucie, że niezależnie od sposobu rozwijania naszego serwisu w przyszłości, nie musimy martwić się o ograniczenia narzucane przez infrastrukturę hostingową. Dzięki mechanizmom skalowania środowiska oraz płatności możemy optymalizować koszty utrzymania infrastruktury.

Dowiedz się więcej o Signomix

WARTO PRZECZYTAĆ

office365

Office 365 Adoption Plan

Office 365 Adoption Plan - wsparcie wdrożeniowe usługi Microsoft Office 365, dające zwiększenie produktywności organizacji oraz usprawnienie komunikacji w zespołach wewnątrz organizacji. Wsparcie w optymalnym wykorzystaniu możliwości narzędzi pakietu.
signocom

Platforma dla IoT

Signocom - utrzymanie serwisu i platformy IoT na platformie PaaS. Rozpoczęcie pracy w chmurze przy zaangażowaniu minimalnych środków, Bez ograniczenia potencjału rozwoju serwisu. Rozwiązanie z elastyczne minimalizujące ryzyka technologiczne i finansowe.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI