Pełen zakres możliwościnarzędzi, usług i zabezpieczeń

ADOPTION PLAN – WŁĄCZAMY EFEKTYWNOŚĆ NARZĘDZI OFFICE 365

KORZYSTAJ Z NARZĘDZI NAJBARDZIEJ POTRZEBNYCH W TWOJEJ ORGANIZACJI

Adoption Plan zapewnia dopasowany do charakteru organizacji i pracy zespołu plan przygotowania firm i edukacji zespołów do korzystania z narzędzi Microsoft 365, bezpieczeństwa i administrowania usługami. Pakiet Adoption wspiera komunikację  dostarcza szkolenia, ułatwia rozpoczęcie korzystania z nowych funkcjonalności narzędzi chmurowych a także wzmacnia dotychczas wypracowane dobre praktyki w organizacji oraz zachęca zespoły do efektywnego korzystania z udostępnionych możliwości. Adoption Plan zawsze przygotowywany jest indywidualnie dla danej organizacji.

Wprowadź organizację

do nowego wymiaru pracy

Rozpoczęcia korzystania z możliwości pakietu usług Modern Workplace to proces. Szczególnie w dużej organizacji warto mieć na względzie nie tylko oddanie w ręce zespołu najnowocześniejszych narzędzi ale także warto dostarczyć mu praktyczną wiedzę z zakresu dostarczonych możliwości, czy funkcjonalności pakietu. Modern Workplace definiuje nowy wymiar współpracy w organizacji, dotyczy on zakresu komunikacji, pracy na dowolnych urządzeniach z dowolnego miejsca – pracy realizowanej zdalnie, a jednak wciąż pracy zespołowej.

GłÓWNE OBSZARY

REALIZACJI ADOPTION PLAN

Dla pracowników biurowych

To proces edukacji sprzyjający  efektywnemu korzystaniu z narzędzi chmury Office 365, który uwzględnia plan szeroko komunikowanych działań, zachęcający do przejścia na nowy styl pracy i wskazujący najbardziej efektywne funkcjonalności.

– Szkolenia i warsztaty.
– Wsparcie procesu poprzez spójną i angażującą komunikację.
– Zakres dopasowany do potrzeb i oczekiwań.

Dla administratorów

To przygotowanie zespołu technicznego po stronie organizacji, aby osoby, odpowiedzialne za administrowanie infrastrukturą chmurową w firmie otrzymały wiedzę przygotowaną w formie pakiet najlepszych praktyk dobranych do charakteru ich organizacji.

W dialogu z zespołem technicznym ustalamy zakres oraz czas warsztatów. Dopasowujemy optymalną metodologię, która pomaga efektywnie zarządzać środowiskiem chmurowym. Wspieramy proces optymalizowania infrastruktury chmurowej.

 

Dla organizacji

Nie tylko pod względem technicznym zapewniamy sprawne przejście do chmury Microsoft, ale także pod względem opracowania strategii dla organizacji. Ważne jest, aby oddanie w ręce zespołu nowoczesnych narzędzi przynosiło zrozumienie w zakresie korzyści jakie oferują oraz w zakresie bezpieczeństwa jakie mogą zapewnić. Wiedza ta powinna być powszechna aby sprzyjać rozwojowi organizacji w przyszłości i aby zachęcała do dbania o aspekty związane z bezpieczeństwem na każdej płaszczyźnie w organizacji.

Wsparcie ekspertów Asseco Cloud

Inżynierowie Asseco Cloud są dostępni na każdym etapie związanym z wdrażaniem i migracją. Zapewniają pełne wsparcie merytoryczne w procesie szkoleń i realizowanych warsztatów. Naszym celem jest dostarczenie wiedzy oraz zapewnienie w pełni działającego systemu i rozwiązań, które pozwolą usprawnić komunikację wewnątrz organizacji, poprawią efektywność zespołów i podniosą bezpieczeństwo pracowników, urządzeń i przetwarzanych danych.

ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Zachęcamy do kontaktu z ekspertami Asseco Cloud, którzy z chęcią odpowiedzą na pytania związane z naszymi usługami.

Kontakt z ekspertem

+48 91 42 57 444

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego.
     

    Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora, którym jest Asseco Cloud sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin. Przetwarzamy Państwa dane w celu: przygotowanie odpowiedzi na złożone zapytanie oraz przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do: dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.asseco.cloud/dane-osobowe/