Office 365 Adoption Plan

Adoption Plan miał na celu wsparcie wdrożeniowe usługi Microsoft Office 365, zwiększenie produktywności organizacji oraz usprawnienie komunikacji w zespołach poprzez optymalne wykorzystanie możliwości narzędzi został zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami.

Zakres prac został przystosowany do potrzeb i możliwości Organizacji Asseco Poland oraz jej 2700 pracowników. Koordynacja działań po stronie wykonawcy, przebiegała w stałym kontakcie z reprezentantami ze strony klienta.

Kluczowy cel, jakim jest dostarczenie dostępu do wiedzy o narzędziach i inicjowanie potrzeby jej poszerzania wśród użytkowników, został osiągnięty. Po realizacji zakresu działań zanotowano znaczące zwiększenie dynamiki zakresu wykorzystywania funkcjonalności narzędzi w Organizacji.

Istotą realizacji procesu było komplementarne opracowanie planu kolejnych działań tak, aby spójnie i płynnie przebiegały kolejno wszystkie zaplanowane etapy, zarówno konsultacji i wsparcia technicznego, jak i szkoleniowe. Działania objęły:

  1. Opracowanie harmonogramu działań i komunikacji skierowanej do pracowników Organizacji.
  2. Przygotowanie zakresu merytorycznego każdego z zaplanowanych 12 zakresów szkoleń w porozumieniu z trenerami i w zestawieniu z oczekiwaniami po stronie klienta. Treningi skierowane do grupy 2700 pracowników spółki.
  3. Organizacja zakresu realizacji konsultacji na poziomie eksperckim, których celem było przygotowanie do wdrożenia pakietu, przeprowadzenie migracji poczty. Konsultacje techniczne zrealizowano na rzecz 7 osób z pierwszej linii wsparcia klienta.

Projekt przeprowadzono w 2 miesiące. Proces prac został przystosowany do potrzeb i możliwości Organizacji oraz jej 2700 pracowników. Adoption Plan umożliwił pracownikom Asseco Poland zapoznanie się z pakietem i możliwościami narzędzi Microsoft Office 365, co w efekcie pozwoliło na kompleksowe wykorzystywanie dostępnych w ramach posiadanego Pakietu Office365 aplikacji oraz usprawniło realizację codziennych zadań i pracę zespołową.

WARTO PRZECZYTAĆ

signocom

Platforma dla IoT

Signocom – utrzymanie serwisu i platformy IoT na platformie PaaS.
Rozpoczęcie pracy w chmurze przy zaangażowaniu minimalnych środków, Bez ograniczenia potencjału rozwoju serwisu. Rozwiązanie z elastyczne minimalizujące ryzyka technologiczne i finansowe.

office365

Office 365 Adoption Plan

Office 365 Adoption Plan – wsparcie wdrożeniowe usługi Microsoft Office 365, dające zwiększenie produktywności organizacji oraz usprawnienie komunikacji w zespołach wewnątrz organizacji. Wsparcie w optymalnym wykorzystaniu możliwości narzędzi pakietu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI