Grupa Asseco

Asseco Cloud  jest częścią Grupy Asseco, która od 2004 roku zbudowała silną sieć firm działających w 60 krajach na całym świecie. Grupa zapewnia najlepsze rozwiązania informatyczne dostosowane do specyfiki danego kraju i stosowanych tam standardów.

Asseco Poland stojące na czele Grupy jest największą, polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także jedną z największych firm IT w Europie Środkowej oraz szóstym producentem oprogramowania w Europie.

Grupa Asseco osiągnęła po raz kolejny rekordowo wysokie przychody ze sprzedaży, które w 2020 roku przekroczyły 10 mld zł, a zysk operacyjny wyniósł 976 mln zł.

Asseco Cloud  jest częścią Grupy Asseco, która od 2004 roku zbudowała silną sieć firm działających w ponad 50 krajach na całym świecie. Grupa zapewnia najlepsze rozwiązania informatyczne dostosowane do specyfiki danego kraju i stosowanych tam standardów. 

Asseco Poland stojące na czele grupy jest największą firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. To obecnie największa spółka informatyczna w Europie Środkowej oraz szósty producent oprogramowania w Europie.

Grupa Asseco osiągnęła po raz kolejny rekordowo wysokie przychody ze sprzedaży, które w 2018 roku wyniosły 9,3 mld zł oraz zysk operacyjny, na poziomie 797 mln zł.

Profil Grupy Kapitałowej  (pobierz) https://pl.asseco.com/files/public/uploads/Asseco_company_profile_2020_PL.pdf

Skontaktuj się z nami!

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego.
     

    Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora, którym jest Asseco Cloud sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin. Przetwarzamy Państwa dane w celu: przygotowanie odpowiedzi na złożone zapytanie oraz przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do: dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.asseco.cloud/dane-osobowe/