Kontakt z EkspertamiAsseco Data Systems

pion-line

Asseco Data Systems S.A.

ul. Podolska 21
81-321 Gdynia
NIP: 5170359458
KRS: 0000421310
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy w wysokości 120.002.940,00 PLN opłacony w całości.

Kontakt Z EKSPERTEM

Centrum Danych
Szczecin

Asseco Data Systems
ul. Królowej Korony Polskiej 21
70-486 Szczecin

pionLINE

Centrum Danych
Szczecin

Asseco Data Systems
ul. Bajeczna 13
71-838 Szczecin

pionLINE

Centrum Danych
Bydgoszcz

Asseco Data Systems
ul. Kurpińskiego 9
85-950 Bydgoszcz

pionLINE

Centrum Danych
Łódź

Asseco Data Systems
ul. Narutowicza 136
90-146 Łódź