Chmura pomaga rozwijać biznes w trudnych czasach

Migracja do chmury to jeden z najważniejszych obecnie trendów w biznesie. Impulsem do działania może być konkretna potrzeba w organizacji, taka jak: zwiększenie mobilności, uruchomienie nowego systemu czy wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów. Obszary, które zostają zagospodarowane technologią chmurową, cechują się większą odpornością na zmiany. Usługi chmurowe pozwalają na bardziej efektywne zarządzanie kosztami i zapewniają znacznie szerszy wachlarz możliwości związanych z mobilnością biznesu.

Dlaczego chcemy być coraz bardziej cyfrowi?

Opublikowany w marcu raport Asseco Data Systems „Biznes w erze paperless” wskazał na istotne znaczenie chmury w procesie transformacji cyfrowej. Opierając się na technologii chmurowej, planowano rozwój biznesów w nadchodzących latach. Możemy stwierdzić, że to, co jeszcze do niedawna było planem na lata, dziś stało się realną potrzebą chwili. Co więcej, od umiejętności adaptacji polskich przedsiębiorców do nowej rzeczywistości w dużej mierze będzie zależało tempo rozwoju naszej gospodarki.

Chmura kluczem do transformacji

Chmura to znacznie więcej niż mobilność, choć ta nabrała dziś wyjątkowego znaczenia. To głównie elastyczność i zwinność działania w przestrzeni biznesowej. Właśnie te cechy będą nabierać szczególnego znaczenia w nadchodzących miesiącach. Firmom, które swoją podróż przez transformację cyfrową rozpoczęły wcześniej, należą się gratulacje i podziękowania od nas wszystkich. Biorą one na siebie ciężar utrzymania w ruchu naszej gospodarki w tym trudnym okresie. Przedsiębiorcy, którzy odkładali modernizację swoich biznesów, na pewno będą rozważać zmianę priorytetów.

Od czego zacząć?

Aby sprawnie przeprowadzić proces transformacji, trzeba przygotować organizację do nowych wyzwań i unikać negatywnego wpływu na kluczowe obszary biznesowe w tym okresie. Warto skorzystać ze wsparcia doświadczonych partnerów i wysokiej klasy specjalistów zatrudnianych przez czołowych dostawców usług IT. Wiedza organizacji na temat procesów biznesowych połączona z kompetencjami i doświadczeniem zewnętrznego partnera dają gwarancję osiągnięcia założonych celów w optymalnym czasie, a to dla wielu podmiotów będzie miało krytyczne znaczenie.

Jak chmura wspiera przedsiębiorstwa?

Usługi chmurowe zapewniają firmom wiele korzyści: gwarantują bezpieczeństwo, obniżają koszty, ograniczają konieczność utrzymywania infrastruktury IT. Chmura znacznie usprawnia pracę, bo aplikacje i dane są dostępne z każdego urządzenia podłączonego do sieci, niezależnie od lokalizacji. Nie mniej ważna jest skalowalność rozwiązań chmurowych umożliwiająca dopasowanie infrastruktury, a co za tym idzie, kosztów bieżących potrzeb organizacji. Poczta elektroniczna, praca grupowa i cały szereg związanych z nią narzędzi to w Polsce najbardziej popularna grupa usług chmurowych, choć mamy sporo do nadrobienia, porównując się do dojrzałych rynków europejskich.

Firmom, które swoją podróż przez transformację cyfrową rozpoczęły wcześniej, należą się gratulacje i podziękowania od nas wszystkich. Biorą one na siebie ciężar utrzymania w ruchu naszej gospodarki w tym trudnym okresie. Przedsiębiorcy, którzy odkładali modernizację swoich biznesów, na pewno będą rozważać zmianę priorytetów.

Klienci chmury często korzystają też z usług zapewniających zachowanie ciągłości działania na wypadek katastrofy DRaaS (Disaster Recovery as a Service). Rozwiązania tego typu pozwalają wdrażać zabezpieczenia umożliwiające szybkie uruchomienie w chmurze kluczowych procesów biznesowych. Do niedawna takie usługi były dostępne tylko dla największych podmiotów na rynku.

W ostatnim czasie rośnie zainteresowanie firm rozwiązaniami zapewniającymi cyfrowy obieg dokumentów. Takie systemy, oparte na technologiach chmurowych i wspierane usługami podpisu elektronicznego, wpisują się w coraz bardziej widoczny na rynku trend bycia paperless.

Powyższe przykłady stanowią jedynie niewielką część najbardziej popularnych usług chmurowych. Realna transformacja cyfrowa zaczyna się zawsze od konkretnej potrzeby danej organizacji, a chmura to w obliczu tych potrzeb zestaw bardzo zaawansowanych narzędzi, który w odpowiednich rękach pozwala osiągać niesamowite efekty.

Publikacja ukazała się w:

WARTO PRZECZYTAĆ

Polskie centra danych najchętniej wybierane przez biznes i GovTech – badanie Polskiej Chmury

Wnioski płynące z raportu przygotowanego przez Polska Chmura - „Chmura i cyberbezpieczeństwo wśród średnich i dużych firm oraz w sektorze GovTech w Polsce 2022” dotyczą stosowania rozwiązań chmurowych, planów inwestycyjnych, oraz preferencji dotyczących lokalizacji data ...

Pierwszy etap Partnerstwa dla uczelni zakończony

W ramach projektu Partnerstwo dla uczelni realizowanego we współpracy z Google i Operatorem Chmury Krajowej, udostępniliśmy bezpłatnie platformę edukacyjną dla 15 szkół wyższych w Polsce. Asseco Data Systems przygotowuje się obecnie do kolejnej fazy projektu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego.
     

    Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora, którym jest Asseco Cloud sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin. Przetwarzamy Państwa dane w celu: przygotowanie odpowiedzi na złożone zapytanie oraz przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do: dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.asseco.cloud/dane-osobowe/